Облік для фондів фінансування будівництва (ФФБ)

Миниатюра для «Подсистема учета деятельности фондов финансирования строительства (ФФС)»

Даний програмний продукт призначається для автоматизації облікових задач, характерних для Фондів Фінансування Будівництва. Підсистема ФФБ не є самостійним програмним продуктом — вона підключається до конфігурації «BAS Бухгалтерія».

Програма “BAS Бухгалтерія” є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо.

Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Фонд фінансування будівництва (ФФБ) – це грошові кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил фонду та договорів про участь у ФФБ. Метою створення ФФБ є отримання довірителями фонду у власність житла.

Функціонал підсистеми

 • Введення інформації про площу об’єктів інвестування.
 • Встановлення цін за 1 кв. метр площі об’єктів інвестування.
 • Укладання договорів з довірителями.
 • Платежі по банку ФФБ.
 • Платежі по банку «Управителя».
 • Оформлення послуг, які «Управитель» надає «Довірителю».
 • Виписка свідоцтв.
 • Заявка на перерахування коштів від забудовників.
 • Перерахування коштів забудовнику.
 • Закріплення площі об’єкту по оплаті, що була раніше внесена довірителем (аванс).
 • Оформлення відмови від участі у ФФБ.
 • Розрахунок штрафних санкцій.
 • Фіксування в системі договору відступлення майнових прав.
 • Зміна об’єкта інвестування довірителем.

Звітність підсистеми

 • Залишки коштів інвестування ФФБ.
 • Відомість руху коштів інвестування ФФБ.
 • Відомість обсягів замовлень на будівництво.
 • Звіт по оплатах довірителів.
 • Прогноз оплат довірителів.
 • Заборгованість довірителів на дату.
 • Звіт по графіку платежів за обраним договором.
 • Звіт по договорах з довірителями.
 • Відомість по договорах з довірителями за обраний період.
 • Причини закриття договорів.
 • Структура витрат забудовника.
Звітність облікової підсистеми для фондів фінансування будівництва (ФФБ)
Звітність облікової підсистеми для фондів фінансування будівництва (ФФБ)

Ви можете замовити підсистему обліку діяльності фондів фінансування будівництва (ФФБ) в нашому інтернет-магазині або по телефону: