Комплексна автоматизація обліку в компанії «Автокомплекс» з використанням програми «Управління торговим підприємством»

Мініатюра для «Комплексна автоматизація обліку в компанії Автокомплекс з використанням програми Управління торговим підприємством»

Компанія «Автокомплекс» досить давно використовує програмні продукти на платформі «1С:Підприємство 8». Зокрема, основною програмою для автоматизації обліку довгий час була конфігурація «1С:Підприємство 7.7. Бухгалтерія».

У зв’язку з відчутним зростанням підприємства виникла необхідність у використанні більш сучасного комплексного програмного продукту — «Управління Торговим Підприємством», який надає можливість ведення в єдиній базі бухгалтерського, оперативного і складського обліку, а також управління продажами. За допомогою у впровадженні компанія звернулася до Впроваджувального Центру «Інтегра». Фахівці ВЦ «Інтегра» якісно налаштували нову систему, забезпечили перенесення даних з існуючої облікової системи, провели навчання користувачів, надали консультаційну підтримку під час запуску системи в експлуатацію.

Успішно впроваджена облікова система компанії «Автокомплекс» охоплює не лише ведення бухгалтерського та податкового обліку, але й основний бізнес-процес — управління торгівлею, починаючи від закупівель, ведення повноцінного складського обліку, закінчуючи продажем і формуванням аналітичної звітності. Це дозволило істотно підвищити прозорість обліку для керівництва компанії, забезпечило більш ефективне управління запасами. В даний час виконується абонентський супровід нової облікової системи.

У процесі впровадження були автоматизовані наступні функції:

 • Банк і каса
 • Розрахунки з контрагентами
 • Товарно-матеріальні цінності
 • Торгові операції
 • Виробничі операції
 • Основні засоби
 • Нематеріальні активи
 • Розрахунок зарплати і кадровий облік
 • Завершення періоду
 • Регламентована звітність
 • Податковий облік України
 • Управління складськими запасами
 • Комплектація і разукомплектація ТМЦ
 • Контроль та облік серійних номерів, термінів придатності та сертифікатів
 • Оформлення замовлень покупців
 • Облік продажів ТМЦ
 • Взаєморозрахунки з покупцями
 • Оптова торгівля
 • Оформлення замовлень постачальникам
 • Облік оприбуткування ТМЦ
 • Взаєморозрахунки з постачальниками

В процесі реалізації проекту були виконані роботи:

 • Консультації щодо вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Доставка програмних продуктів в офіс замовника
 • Установка програмного забезпечення на комп’ютери замовника
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації
 • Початкові налаштування типового рішення (програми) для початку ведення обліку
 • Допомога при введенні початкових залишків
 • Перенесення даних зі старої облікової системи
 • Індивідуальне навчання в офісі замовника
 • Установка та налаштування серверів, робочих станцій і периферійного обладнання

Характеристики впровадження

 • Місце впровадження: Україна, м. Київ
 • Варіант роботи: файловий
 • Загальна кількість автоматизованих робочих місць: 3