Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства

Дата публикации: 25-10-2017

Оглавление

Призначення

Програма «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах, на будь-якій системі оподаткування, для різних видів сільськогосподарської діяльності.

Сфера застосування

Продукт «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» дозволяє організувати ведення обліку на сільськогосподарських підприємствах України, що мають наступну галузеву специфіку:

 • Облік в рослинництві, управління біологічними активами;
 • Облік в тваринництві / птахівництві, управління біологічними активами;
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків);
 • Облік транспорту та сільгосптехніки;
 • Управління сільгоспвиробництвом;
 • Кадровий облік, розширений розрахунок зарплати.

Особливості продукту

Особливістю данного продукту є поєднання можливостей типової конфігурації «Бухгалтерія 8» та набору додаткових галузевих функцій, що додатково розроблені з огляду на потреби сільськогосподарських підприємств.
Програма «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» вдало впроваджена і використовується, вже на більш ніж 1500 сільськогосподарських підприємств України.

Облікові підсистеми та їх можливості

Специалізований функціонал програми «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства » складається із наступних облікових блоків («підсистем»):

Облік в рослинництві, управління біологічними активами

Підсистема дозволяє організувати облік виробництва і реалізації продукціх рослинництва. Підсистема відображує такі операції, як:

 • Облік виконання Технологічних операцій: Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
 • Облік робіт власного і найманого транспорту.
 • Облік посівних площ (в програму вводиться структура полів).
 • Облік біологічних активів рослинництва, що амортизуються.
 • Облік витрат рослинництва.
 • Облік випуску і руху готової продукції на підприємстві.
 • Розподіл витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості.
 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.

Облік в тваринництві, управління біологічними активами

В програмі реалізований облік тваринництва, а саме:

 • Ведеться облік, як основного стада, так і тварин на вирощуванні та відгодівлі.
 • Облік худоби ведеться як в сумарному вираженні, так в головах і в живій вазі.
 • Ведеться облік амортизації біологічних активів тваринництва.
 • Облік можна вести як поголовно, так і за віковими групами.

В програмі передбачено облік всіх ключових операції з тваринами:

 • Приплід, приріст
 • Придбання
 • Реалізація
 • Переміщення в основне стадо
 • Вибракування з основного стада
 • Переміщення тварин між віковими групами
 • Переміщення тварин між фермами
 • Взаєморозрахунки з переробниками за дотацією
 • Забій і падіж

Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)

Підсистема розроблена для ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами, ії ключовими функціями є:

 • Облік передачі паїв.
 • Аналіз складу договорів, формування звітів за договорами.
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями.
 • Нарахування орендної плати за землю.
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами.

Облік транспорту та сільгосптехніки

Спеціалізована підсистема «Облік транспорту та сільгосптехніки» дозволяє вирішувати наступні завдання:

 • Ведеться обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива по водіях і одиницях техніки (баків).
 • Реалізовано облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний) і сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни).
 • Забезпечується можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки.
 • Виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту і сільгосптехніки.

Облік птахівництва

Документи для ведення обліку в тваринництві можуть бути застосовані для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію. Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка яєць в інкубаторій.
 • Звіт інкубаторію.

Керування виробництвом

В системі передбачено облік всіх виробничих операцій і допоміжних виробництв, а саме:

 • Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
 • Облік інших витрат в розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат.

Бухгалтерський і податковий облік

Основним методом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, легко і швидко налаштовується користувачем.

Ключові функції пдісистеми

 • Ведення обліку відповідно до законодавства України.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (якщо необхідно).
 • Рішення всіх бухгалтерських завдань в сільському господарстві.
 • Ведення обліку для декількох організацій, як в окремих інформаційних базах, так і в єдиній базі.
 • Формування реєстрів податкових накладних, декларації з ПДВ.
 • Аналіз іншої реалізації, валових доходів та витрат.

План рахунків

До складу «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями.
Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності.
Крім того, є можливість самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку при необхідності. При налаштуванні облікової політики користувачі можуть самостійно керувати методикою обліку.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначена одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально відповідальним особам.
В програмі «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізовано згідно П(С)БО 9 «Запаси» і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:
по середній собівартості;
за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі);
за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів.
Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплата (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.
Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.
Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і до постачальника.
В програмі «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства » підтримується використання декількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна», «закупівельна», тощо. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси».
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з уточненням конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік основного та допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік непрямих витрат

Реалізована можливість розподілу непрямих витрат по номенклатурних групах продукції (послуг), відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». При цьому в якості бази розподілу можуть виступати:

 • обсяг випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг в кількісному вираженні;
 • планова собівартість випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг;
 • сума витрат на оплату праці;
 • сума відображених матеріальних витрат;
 • сума всіх відображених прямих витрат;
 • сума, відображена за окремими статтями прямих витрат (список статей користувач складає на свій розсуд).

Облік ПДВ

У прикладному рішенні «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства » підтримуються всі визначені законодавством ставки ПДВ. У тому числі ставка 7%. Ведеться облік очікуваного і підтвердженого податкового кредиту та податкових зобов’язань. Визначення бази оподаткування виконується автоматично «на льоту» ( «Простий облік ПДВ») або при закритті місяця ( «Складний облік ПДВ»).
«Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи і формувати реєстр податкових накладних. Підтримується імпорт з системи Звіт та зберігання в інформаційній базі податкових документів в форматі xml для забезпечення вимог електронного адміністрування ПДВ.

Облік заробітної плати та кадровий облік

В програмі «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» ведеться облік руху персоналу, включно з обліком працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.
Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
  вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

В програмі «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • фіксований с/г податок;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб.

Стандартні бухгалтерські звіти

«Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, головна книга, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку (дозволяє формувати журнал ордер і відомість по рахунку), картка рахунку, аналіз рахунку, картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки. При формуванні стандартних звітів доступне не тільки довільне групування по субконто (аналітичними розрізами плану рахунків), а також за реквізитами субконто, а й за періодами (день, тиждень, декада, місяць і т.д.).
У стандартні бухгалтерські звіти можна вивести додаткову інформацію. Наприклад, про об’єкти основних засобів (інвентарний номер, матеріально-відповідальна особа, місцезнаходження тощо); про нематеріальні активи (спосіб нарахування амортизації за бухгалтерським обліком, строк корисного використання з бухгалтерського та податкового обліку); про контрагентів фізичних осіб, підрозділах організації; про фізичних осіб (контактна інформація, громадянство, паспортні дані, відомості про інвалідності).
Крім того для деяких довідників і всіх документів можна додавати довільні реквізити в режимі користувача. Інформація в стандартних звітах може бути згрупована, відібрана або відсортована по цими додатковими реквізитами.
За будь-яким бухгалтерськом рахунком можна отримати дані також і у вигляді діаграми. Наприклад, для аналізу залишків невикористаних матеріалів.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі амортизація основних засобів, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.
До складу «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» входить набір звітів «Довідки-розрахунки», що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: «Розподіл непрямих витрат», «Переоцінка валютних коштів» та інші.

Регламентована звітність

В програму «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включно з формами бухгалтерської звітності, податковою декларацією, звітами для органів статистики і державних фондів.
Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням xml).
Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності  (СЕЗ). СЕЗ надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази «Бухгалтерія  8»:
сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
зберегти на електронних носіях;
отримувати розшифровки показників звітів СЕЗ в конфігурації 1С:Підприємства.
Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕЗ.
Тісна інтеграція сервісу СЕЗ з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕЗ в програмі.

Сервісні можливості

«Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства» також надає користувачам наступні сервісні можливості:

 • вбудований поштовий клієнт;
 • повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту по всіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.). Пошук виконується з урахуванням морфології російської, української та англійської мов;
 • робота з розподіленими інформаційними базами (тільки у версії ПРОФ);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • можливість використовувати інтерфейс користувача на вибір українською або російською мовами;
 • можливість вибрати варіант поставки з керівництвом користувача російською або українською мовою;
 • автоматична перевірка і встановлення оновлень через Інтернет.

Монітор бухгалтера

«Монітор бухгалтера» зручний інстпумент, який дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Є можливість аналізу оборотів по розрахункових рахунках і касі в розрізі статей руху грошових коштів.

Експрес-перевірка ведення обліку

Функція «Експрес-перевірка ведення обліку» забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

Засоби для швидкого освоєння

Панель функцій

«Панель функцій» допомагає початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне відображення послідовності операцій.

Стартовий помічник

«Стартовий помічник» призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

Поради користувачам

«Поради користувачам» для самостійного освоєння програми містять поради щодо відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Склад електронної поставки

До складу продуктів, що включають конфігурацію «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства » входить:

Дистрибутиви

платформи «1С:Підприємство 8»

конфігурації «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства»

Документація (у електроному вигляді)

по платформі «1С:Підприємство 8»

по роботі за конфігурацією «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства»

ПІН-коди

програмної ліцензії «1С:Підприємство 8» на 1 робоче місце;

захисту конфігурації на 1 робоче місце;

для реєстрації продукту на Порталі ІТС

Купон на пільговий супровід ІТС;

Реєстраційна картка та користувацька угода на використання відповідного програмного продукту;

Інструкція з отримання програмної ліцензії