Роздрібна торгівля

Дата публикации: 07-06-2013

Призначення

Програмний продукт «1С:Підприємство 8. Роздрібна торгівля» призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми.

Найчастіше прикладне рішення «Роздрібна торгівля» використовують спільно з іншими програмами серії «1С:Підприємство 8» для комплексного вирішення завдань. Особливості інтеграції описані окремо для кожної з редакцій.

Можливості програми

Програма «Роздрібна торгівля» автоматизує наступні операції:

 • реєстрація операцій з товарами в розрізі товарних груп, магазинів, складів, власних організацій;

 • отримання аналітичної інформації про рух товарів з необхідним користувачу ступенем деталізації.

Облік руху товарів

Програма «Роздрібна торгівля» підтримує настпні вид операцій з товарами:

 • замовлення постачальнику;

 • надходження від постачальника;

 • замовлення на переміщення;

 • переміщення товарів між магазинами;

 • реалізація в роздріб і дрібним оптом;

 • оприбуткування;

 • переміщення між складами одного магазину;

 • інвентаризація;

 • передача між організаціями;

 • списання.

Документи надходження і реалізації можуть оформлятися із використанням ордерної схеми відповідно до налаштувань магазину. Переміщення між магазинами завжди виконуються за ордерною схемою, щоб забезпечити правильні товарні залишки по кожному з магазинів.

Переміщення між складами одного магазину виконується за допомогою окремого документа «Ордер на переміщення».

В програмі реалізовано автоматичний розподіл товарів, що надійшли в магазин на основі попередньо виконаних налаштувань.

Облік торгових операцій в «Роздрібна торгівля» ведеться тільки в гривнях.

Для організацій можуть використовуватися різні системи оподаткування: неплатник податків, податок на прибуток і ПДВ, єдиний податок, єдиний податок та ПДВ.

Призначення роздрібних цін

Цінники і етикетки можна формувати і друкувати як з документа ціноутворення, так і спеціальною обробкою.

Реалізовано відкладене застосування роздрібної ціни, при якому можна застосувати призначені в офісі нові ціни для всієї або частини номенклатури в будь-який технологічно обумовлений момент часу.

У програмі «Роздрібна торгівля» підтримуються різні способи управління роздрібними цінами в торговельній мережі. Центральний офіс мережі може встановлювати роздрібні ціни для всієї мережі в цілому, для груп магазинів або кожного магазину окремо. На окремі групи номенклатури роздрібні ціни можуть також призначатися менеджером магазину.

При введенні інформації про надходження товарів, користувач може контролювати зміну ціни закупівлі товарів і приймати рішення про призначення нової роздрібної ціни. Система надає зручний сервіс розрахунку ціни з урахуванням величини змін цін закупівлі.

Продаж в роздріб

Прикладне рішення, надає користувачеві покращений функціональний і зручний інтерфейс робочого місця касира (РМК) для оформлення роздрібних продажів. Інтерфейс РМК адаптований для використання на дисплеях невеликого розміру і для роботи з програмованої клавіатурою. Інтерфейс РМК дозволяє налаштувати тільки потрібні касиру операції і обмежити його можливості. Конфігурація дозволяє касирові реєструвати продаж товарів на різні організації та друкувати чеки на реєстраторі роздрібних операцій.

Підтримується облік різних видів оплати: оплата готівкою, платіжною карткою, банківськими кредитами і подарунковими сертифікатами. Система дозволяє враховувати кошти, внесені в касу ККМ для розміну, і часткову виїмку коштів з каси ККМ. Підтримується інкасування грошових коштів в банк з операційної каси магазину.

Управління знижками

«Роздрібна торгівля» надає широкі можливості управління знижками з установкою роздрібної ціни в залежності від різних умов і ситуацій:

 • кількості товарів в чеку;

 • часу покупки;

 • суми чека;

 • особистих даних покупця;

 • виду дисконтної карти покупця;

 • подарунка при купівлі набору товарів ( «купи-отримай»);

 • відсотка від суми товарного рядку.

Умови надання знижки винесені в окремий довідник. Це дозволяє надавати знижку при одночасному виконанні декількох різнорідних умов. Підтримуються накопичувальні порогові схеми, як з заміною, так і без заміни дисконтних карт покупця при перетині порогу, облік подарункових сертифікатів. Знижки розраховуються автоматично або по команді користувача.

Робота з торговим обладнанням

«Роздрібна торгівля» надає можливість:

 • працювати з торговим обладнанням, такими як реєстратори розрахункових операцій, дисплеї покупців, зчитувачі магнітних карт, сканери штрих-кодів, термінали збору даних, принтери штрих-кодів і ваги з можливістю друку етикеток;

 • формувати всі необхідні відповідно до українського законодавства звіти по касовій зміні;

 • легко налаштовувати шаблони для друку чеків на підключених стрічкових принтерах;

 • приймати оплату за банківськими платіжними картками за допомогою еквайрингового терміналу.

Драйвери торгового обладнання, що підтримуються опубліковані на сайт ІТС.

Контроль поставок на замовлення постачальнику

Надходження товарів у програмі «Роздрібна торгівля» оформляється вручну на основі накладної постачальника або на підставі замовлення постачальнику. В останньому випадку користувачеві надається звіт по ретельності постачальника, в якому для кожного постачальника виводиться інформація про розбіжності при поставці товарів або несвоєчасність надходження товарів.

Реєстрація руху товарів в розрізі аналітик господарської операції

«Роздрібна торгівля» дозволяє проводити аналіз будь-яких складських операцій. Реєстрація повернень від покупців і повернень постачальникам, списання товарів можуть проводитися із зазначенням причин оформлюваних операцій. Звіт за господарськими операціями надає користувачу детальну інформацію про розміри і причини втрат при торгових операціях.

Управління персоналом магазину

У програмі «Роздрібна торгівля» підтримується планування і реєстрація фактичного робочого часу співробітників магазину, а також оформлення продажів із зазначенням продавця, що обслужив покупця. Це дозволяє контролювати працівників і застосовувати прозору систему мотивації продавців.

Аналіз діяльності підприємства

У програмі «Роздрібна торгівля» формується понад 80 видів аналітичних звітів з різним рівнем угруповання і детальними розшифровками за всіма видами операцій. Представлені абсолютні значення показників за період, середні значення, динаміка показників з плином часу і відносні показники ефективності торгових операцій. Особливу увагу приділено аналізу продажів, як в розрізі товарних груп, так і груп покупців, оцінці ефективності застосовуваних знижок, розпродажів.

Обмін даними між розподіленими інформаційними базами (РИБ)

Реалізовано обмін даними між інформаційними базами на двох рівнях: по магазинах і по робочих місцях.

РІБ по магазинах дозволяє встановити надійний обмін даними між магазинами.

РІБ по робочих місцях надає користувачеві оптимізований за обсягом даних обмін між сервером магазина і касової лінійкою.

Віддалене адміністрування дозволяє централізовано створювати і змінювати список користувачів, обмежуючи, при необхідності, передачу відомостей в магазини.

Робота в режимі тонкого клієнта і веб-клієнта

Конфігурація «Роздрібна торгівля», редакція 2.0 переведена на платформу «1С:Підприємство 8.3» і може використовуватися в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта на всіх робочих місцях.

Обмін даними з конфігурацією «Бухгалтерія 8», редакція 2.0

У конфігурації «Роздрібна торгівля», редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією «Бухгалтерія 8», редакція 2.0 на рівні документів та довідкової інформації.

Також планується підтримка обміну даними з іншими конфігураціями.

Обмін даними з конфігурацією «Управління торгівлею», редакція 3.1

У конфігурації «Роздрібна торгівля», редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією «Роздрібна торгівля», редакція 3.1 на рівні документів та довідкової інформації.

При спільному використанні, конфігурація «Управління торгівлею» виступає в ролі керуючої системи, яка поставляє в конфігурацію «Роздрібна торгівля» нормативно-довідкову інформацію. Конфігурація «Роздрібна торгівля» забезпечує оперативний облік операцій в магазинах торговельної мережі. З конфігурації «Роздрібна торгівля» переносяться документи руху товарів і грошових коштів і інформація, яка уточнює довідкові дані.

Магазини можуть взаємодіяти з центральним офісом безпосередньо або через центральний вузол, який об’єднує декілька магазинів. Об’єднання магазинів в центральний вузол дозволяє контролювати залишки в магазинах, що входять до складу центрального вузла, і оперативно переміщати товари між магазинами. При взаємодії магазину і центрального офісу всі дані по магазину узагальнюються. Тобто в кожному магазині в центральному офісі реєструється узагальнена інформація про всі торгові операції, які проводилися в магазині: прийом товарів, продаж товарів оптом і в роздріб, передача товарів в інший магазин, результати проведеної інвентаризації на складах магазину тощо. Роздрібні продажі згортаються в Звіти про роздрібні продажі з точністю до Каси ККМ і передаються в Управління торгівлею .