CRM ПРОФ

Дата публикации: 26-10-2017

Призначення

«1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ» —  це програмне рішення для автоматизації управління взаємовідносинами із клієнтами, тобто «CRM-система».

Переваги системи

Эфективність

До  основних переваг конфігурації «1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ», можна віднести наступні можливості:

 • робота з ключовою інформацією про клієнта в один «клік»;
 • наявність шаблонів бізнес-процесів, що допомогає застосовувати єдиний стандарт компанії;
 • електронна пошта, що вбудована в CRM-систему;
 • автоматичне формування рахунків на оплату, комерційних пропозицій і договорів;
 • персоніфіковані SMS та e-mail розсилки ;
 • проста організація та аналіз маркетингових заходів;
 • можливість інтеграції з телефонією;
 • аналітична звітність по всім напрямкам (клієнти, продажі, маркетинг);
 • можливість автовигрузки даних про клієнтів із «Бухгалтерія 8», та поштових програм;
 • можливість інтеграції з типовими обліковими системами на платформі «1С:Підприємство 8».

Гнучкість і надійність «CRM ПРОФ»

Гнучкість і надійність роботи програми забезпечуються за рахунок розвитку засобів адміністрування та інтеграції з іншими обліковими системами.

Адміністрування прав доступу:

В програмі передбачене розділення прав доступу до інформації для користувачів, як на рівні об’ектів, так і по способу застосування програми:

 • робота через інтернет;
 • робота виключно в офісі;
 • робота як через інтернет, так і в офісі.

Інтеграція з іншими системами:

 • взаємний обмін даними з програмою «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія 8 » (вигрузка в бухгалтерську програму рахунків на оплату, контактної інформацію про клієнта; загрузка із бухгалтерської програми всіх взаєморозрахунків по клієнту: фактичні оплата і відвантаження);
 • інтеграція з Microsoft Office і/або OpenOffice для формування печатних форм договорів, комерційних пропозицій або інших типових документів на основі затверджених шаблонів;
 • можливість інтеграції з системами офісної телефонії (CTI) з найбільш популярними АТС: IP АТС Yeastar, Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, Asterisk;
 • програма може інтегруватися (шляхом об’єднання) з іншими  програмами «1С:Підприємство 8»:
  • Управління торгівлею 8
  • Управління торговим підприємством 8
  • Управління виробничим підприємством 8.

Функціонал системи

Управління клієнтською базою:

 • дані про клієнтів в єдиній базі;
 • детальна характеристика клієнта;
 • накопичення історії комунікацій по клієнту;
 • розширена аналітика по клієнтам;
 • сегментація клієнтів.

Тайм-менеджмент:

 • планування та контроль виконання планів;
 • координація спільної роботи в реальному часі;
 • контроль доручень і завдань;
 • планування контактів і зустрічей;
 • система нагадувань.

Управління продажами:

 • формування різних методик продажів для різних груп товарів;
 • управління етапами продажів;
 • автоматизована підготовка комерційних пропозицій;
 • механізм управління і аналізу циклу продажів – «воронка продажів».

CRM Проф. Діаграма "Воронка Продажів"

Управління контактами:

   • облік історії контактів з клієнтами;
   • реєстрація потреб клієнтів;
   • планування контактів та зустрічей;
   • розширена аналітика по клієнтам.

CRM Проф. Історія контактів

Бізнес-процеси:

В програмі разроблена підсистема бізнес-процесів, яка містить:

   • можливість створення єдиного стандарту роботи з клієнтами;
   • шаблони типових бізнес-процесів;
   • готові бізнес-процеси: продаж, сервіс, розгляд скарг, доручення.

Застосування механізму бізнес-процесів в CRM Проф

Управління маркетингом:

   • сегментування клієнтів;
   • управління маркетинговими компаніями;
   • оцінка ефективності маркетингу (ROI);
   • організація теле-маркетингу;
   • анкетування клієнтів.

CRM Проф. Інструментарій телемаркетингу

Аналітична звітність:

   • багатофакторний аналіз контактів;
   • ABC/XYZ-аналіз продажів;
   • звіти по дисципліні виконавців.

CRM Проф Дебеторська заборгованість Контрагента

Сервісне обслуговування:

 • облік товарів по серійним номерам, строкам і типам обслуговування;
 • управління сервісними зверненнями клієнтів
 • управління сервісними заказами.

Ліцензування роботи у мережевому режимі

Основна поставка «CRM ПРОФ» дозволяє використовувати програму на одному робочому місці і містить у собі:

 • ліцензію на застосування платформи «1С:Підприємство 8» на одному робочому місці;
 • ліцензію на застосування конфігурації «CRM ПРОФ» на одному робочому місці.

Для збільшення кількості робочих місць необхідно придбати відповідну кількість додаткових  ліцензій на конфігурацію «CRM ПРОФ», і ліцензій на платформу «1С:Підприємство 8».

Для використання програми у режимі «клієнт-сервер» необхідно додатково придбати сервер «1С:Підприємство 8»:

Начання користувачів

Пропонуємо вашій увазі сертифікований курс для користувачів:

Tagged on: