Оперативне управління в малому бізнесі на базі програми «Управління невеликою фірмою» (УНФ)

Оперативне управління в малому бізнесі на базі програми «Управління невеликою фірмою» (УНФ)
Дата публикации: 14-12-2018

Аудиторія курсу

 • власники та керівники підприємств малого бізнесу;
 • менеджери збуту, постачання і виробництва;
 • фінансові фахівці.

Задачі курсу

обучить методике применения программы при постановке оперативного учета и контроля на небольшой фирме;

 • засвоїти методику застосування програми при постановці оперативного обліку і контролю на невеликому підприємстві; 
 • сформувати чітку уяву про функціональні можливості  та сферу застосування нового типового рішення «Управлінне невеликою фірмою 8»;
 • сформувати системну уяву про оперативне управління невеликою фірмою, на основі методології, яка закладена в програмі;
 • здобути навички аналізу і планування діяльності за допомогою програми «Управління невеликою фірмою 8»;
 • здобути базові навички проведення самостійної автоматизації управлінського обліку і оперативного управління штатними засобами програми УНФ;
 • підвищити кваліфікацію спеціалістів-постановників управлінського обліку, в частині автоматизації засобами програми «Управління невеликою фірмою 8».

Програма курсу

Знайомство з програмою

 • Програма «Управління невеликою фірмою 8» як основа інформаційної системи оперативного менеджменту в малому бізнесі

Основні бізнес-процеси. Управління замовленнями і клієнтською базою

 • Реєстрація звернень і потреб клієнтів
 • Планування и контроль виконання дій персоналу по зверненням покупців
 • Замовлення покупців Аналіз потреб по замовленнямм покупців Виконання замовлень покупців.
 • Облік, планування закриття замовлень.
 • Контроль виконання. Оцінювання клієнтом якості виконання замовлень.
 • Аналіз продажів.
 • Основи технології CRM

Забезпечення основних процесів

 • Облік даних про:
  • продукцію, що виробляється;
  • роботи;
  • послуги;
  • товари.
 • Склад виробів і технологія випуску
 • Аналіз потреб
 • Робота з постачальниками
 • Контроль виконання плану закупівель
 • Складський облік запасів

Фінанси

 • Аналіз дебиторської і кредиторської заборгованності
 • Взаєморозрахунки з контрагентами. Оперативне управління грошовими засобами
 • Платіжний календар. Управління витратами
 • Розрахунок  фактичної собівартості. Формуровання вартості придбаних товарів у торговій діяльності
 • Облік видатків підприємства, які не входять у склад собівартості
 • Аналіз доходів і витрат підриємства
 • Складання фінансової звітності на підставі даних управлінського обліку
 • Фінансове планування. Складання основних бюджетів і контроль їх виконань

Персонал

 • Облік відомостей про працівників
 • Планування роботи персоналу. Аналіз виконання задач і доручень. Контроль завантаження персоналу.
 • Робочі календарі. Облік робочого часу співробітників.
 • Почасова і відрядна система оплати праці.
 • Управління фінансовою мотивацією персоналу. Оплата за результат. KPI

В результаті навчання слухачі зможуть

 • Вивчити основи побудови повного циклу оперативного управління в малому бізнесі
 • Навчитися методам ефективного використання можливоствей програми «Управління невеликою фірмою 8», при розв`язанні задач автоматизації обліку, планування, контроля і аналізу діяльності підприємства
 • Навчитися самостійно настроювати прикладне рішення «Управління невеликою фірмою 8» в  режимі користувача (без програмування)
 • Вивчити методики організації ефективної роботи з базою клієнтів засобами програми
 • Ознайомитися з методикою планування і бюджетування на невеликій фірмі
 • Вивчити  сучасні принципи управління персоналом невеликої фірмою за допомогою програми.
 • Вивчити основні схеми мотивації і заохочення співробідників.