Ведення бухгалтерського та податкового обліку в програмі “Управління Торговим Підприємством” на платформі “1С:Підприємство 8”

Дата публикации: 12-06-2018

Курс: Ведення бухгалтерського та податкового обліку в програмі “Управління Торговим Підприємством” на платформі “1С:Підприємство 8”

Мета курсу

 • Здобути практичні навички роботи з функціоналом типової конфігурації “Управління Торговим Підприємством”
 • Засвоїти базові принципи роботи і взаємодії елементів і підсистем типової конфігурації “Управління Торговим Підприємством”
 • Зрозуміти базові функції і особливості застосування типової конфігурації “Управління Торговим Підприємством” для розв`язання наступних облікових задач:
  • відображення госп.операцій в бухгалтерському і податковому обліку;
  • формування власних первинних і реєстрація вхідних документів;
  • виконання регламентних облікових операцій;
  • формування регламентної звітності.

Вимоги до слухачів

 • рівень досвідченого користувача ПК;
 • наявність знаннь в сфері бухгалтерського та податкового обліку, організаціїї документообігу господарської діяльності підприємства;
 • знання і навички роботи з типовими конфігураціями на платформі “1С:Підприємство 8”.

План курсу

Вступна частина

Концепція прикладного рішення

Загальносистемні механізми і принципи конфігурації

 • Види обліку
 • Підприємство
 • Інтерфейси
 • Настроювання системи
 • Документообіг
 • Хронологічні механізми
 • Початок роботи

Облік запасів

 • Концепція
 • Принципи обліку ТМЦ
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні механізми товарних документів
 • Ціноутворення
 • Закупівля ТМЦ
 • Продаж ТМЦ
 • Складський облік ТМЦ
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми

Взаєморозрахунки з контрагентами

 • Основні принципи обліку взаєморозрахунків
 • Основна нормативно-довідкова інформація
 • Відображення господарських операцій, які впливають на взаєморозрахунки з контрагентами
 • Звітність підсистеми

Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами

 • Концепція підсистеми
 • Принципи і механізми реалізації
 • Облік руху безготівкових грошових коштів
 • Облік руху готівкових грошових коштів
 • Звітність по грошовим засобам
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

Облік ПДВ

 • Концепція підсистеми
 • Принципи і механізми обліку ПДВ
 • Особливості відображення поточних господарських операцій в податковому обліку
 • Засоби контролю облікових даних
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку

 • Загальні принципи і механізми бухгалтерського обліку доходів, витрат і прибутку
 • Загальні принципи і механізми податкового обліку доходів, витрат і прибутку
 • Особливості відображення операцій, які пов`язані з нарахуванням доходів, витрат і прибутку
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати

 • Концепція і можливості підсистеми
 • Загальні принципи обліку і нормативно-довідкова інформація
 • Облік часу
 • Кадровий облік
 • Розрахунок заробітної плати
 • Виплати робітникам, розрахунки з бюджетом і фондами, звітність по НДФЛ
 • Моделювання нарахувань і стягнень
 • Тренінг
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

Облік необоротних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів

 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи обліку і нормативно-довідкова інформація
 • Підсистема “Основні засоби”
 • Підсистема “Малоцінні активи”
 • Підсистема “Нематеріальн активи”
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум

Регламент закриття періоду

 • Загальні принципи
 • Регламентні операції
 • Тренінг

Облік виробничої діяльності

 • Концепція підсистеми
 • Накопичення затрат виробничої діяльності
 • Облік виробничих випусків
 • Розрахунок собівартості
 • Звітність підсистеми
 • Облік операцій з давальницькою сировиною
 • Тренінг і практикум

Облік операцій в іноземній валюті

 • Загальні принципи і механізми
 • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
 • Валютний “підзвіт”
 • Практикум

Роздрібна торгівля

 • Загальні принципи
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Облік товарів в роздрібній торгівлі по цінам продажу
 • Облік в роздрібній торгівлі по цінам придбання
 • Облік сумової різниці
 • Використання банківських кредитів у роздрібній торгівлі
 • Звітність підсистеми
 • Практикум

Звітність і сервісні механізми

 • Вбудовані регламентовані звіти
 • Зовнішній сервіс здачі електронної звітності
 • Сервісні механізми

Введення залишків

 • Запаси
 • Грошові кошти
 • Доходи і витрати
 • Необоротні активи і капітальні інвестиції
 • Підсумки

Тривалість курсу

Тривалість курсу складає 5 днів.