Комплексна автоматизація Черкаського заводу автохімії на базі програми «Управління Виробничим Підприємством»

Дата публикации: 26-07-2012

Черкаський завод автохімії — один із лідерів серед компаній виробників технічних рідин для автомобільної промисловості. Всі торгові марки які випускає компанія, а саме: “ВАМП”, “VAMP PREMIUM”, “SOBOL”, “ПОЛЮС”, “ALTAIR” — добре відомі як в Україні, так і за кордоном.


Зростаючі вимоги до ефективності управління компанією обумовили потребу в проведені комплексної автоматизації обліку на всіх ділянках підприємства, і створенні сучаної єдиної облікової системи. Для вирішення цієї задачи в якості програмного інструменту автоматизації було обрано програму «Управління виробничим підприємством».
В якості підрядника для проведення робіт задач було обрано Впроваджувальний Центр «Інтегра», який має значний досвід в сфері автоматизації виробничих підприємств.
Фахівці компанії «Інтегра» в рамках проекту успішно виконали наступні роботи:

 • Збір і аналіз вимог до автоматизованої системи
 • Планування етапів робіт, створення календарного плану робіт
 • Групове навчання персоналу
 • Інсталяція програмного забезпечення
 • Створення інтерфейсів і наборів прав користувачів
 • Початкові налаштування системи для ведення обліку
 • Допомога при введені залишків
 • Навчання користувачів на робочих місцях на території замовника.

В ході проекту створеня нової облікової системи було враховано галузеву специфіку обліку компанії і проведена відповідна адаптація і розширення функціональності типового рішення, а саме:

 • Модифікована «ордерна» схема відвантажень
 • Розширена функціональність обліку взаєморозрахунків з дилерами
 • Розширені можливості підсистеми ціноутворення
 • Створено підсистему складського адресного зберігання
 • Значно розширені можливості рішення щодо обліку робочого часу
 • Виконано розмежування прав доступу на рівні окремих записів (РЛС)
 • Розширена функціональність рішення в напрямку обліку додаткових послуг по реалізації
 • Розроблено управлінську звітність в складі підсистеми бюджетування.

З вересня 2011 року систему передано в промислову експлуатацію.

В ході реалізації проекту впровадження програми було автоматизовано 25 робочих місць (що відповідає 25-ти одночасно працюючим з інформаційною базою користувачів).
В роботі створенної комплексної облікової системи задіяніи наступні облікові підсистеми:

 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Розрахунок зарплати
 • Управління персоналом
 • Управління грошовими коштами
 • Бюджетування
 • Управління даними про вироби — склад виробу
 • Управління даними про вироби — технології виробництва
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM)
 • Управління відносинами з постачальниками (SRM)
 • Управління замовленнями покупців
 • Управління замовленнями у виробництві
 • Управління закупівлями
 • Управління запасами
 • Управління виробництвом
 • Розрахунок собівартості продукції
 • Управління продажами
 • Планування продажів
 • Планування виробництва об’ємно-календарне
 • Плануванняе закупівель

Наразі фахівці ВЦ «Інтегра» здійснюють абонентське обслуговування в рамках передплати на сервіс Інформаційно-Технологічного Супроводу (ІТС).
В планах — подальший розвиток функціональності системи.