Комплексна автоматизація виробництва металоконструкцій на базі програми «Управління Виробничим Підприємством”

Дата публикации: 03-10-2012

ПАТ «Укрстальконструкція» — компанія лідер ринку виробництва металоконструкцій. Компанія надає повний комплекс послуг по монтажу будівель і споруд різноманітного призначення, в тому числі: проектування, виготовлення і монтажу  металоконструкцій, а  також  послуги генерального підряду і організації будівництва.

Нові вимоги до облікової системи компанії поставило перед керівниками компанії задачу комплексної автоматизації обліку, як на рівні окремої компанії, так і в рамках вертикальної інтеграції на рівні холдингу, а також формування єдиної корпоративної звітності по стандартам МСФЗ.

В якості рішення, яке найбільш відповідає поставленим задачам, була вибрана програма «Управління Виробничим Підриємством».

В якості підрядника було обрану компанію «Інтегра», яка має значний досвід автоматизації виробничих підприємств і здатна виконати комплексну автоматизацію, включноа із наступними послугами:

 • настроювання апаратного забезпечення;
 • сертифіковане навчання користувачів;
 • розробока;
 • впровадження;
 • реалізація механизмів бюджетного управління і формування звітності по стандартам МСФЗ.

В рамках проекту впровадження спеціалісти компанії «Інтегра» виконали наступні роботи:

 • Збір та аналіз вимог до автоматизованої системи
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Навчання в учбовому центрі
 • Інсталяція і настроювання серверів, робочих станцій і периферійного обладнання
 • Створення інтерфейсів і наборів прав користувачів
 • Початкові налаштування системи для ведення обліку
 • Надана допомога при вводі залишків
 • Перенесено дані із попередньої облікової системи
 • Проведено навчання персоналу на робочих місцях.

В ході впровадження системи було враховано галузеву специфіку обліку і виконано адаптація і розширення функціональності типового рішення, а саме:

 • Добавлено облік теоретичного і фактичної ваги металу і можливість розподілу витрат по вазі
 • Розширена функціональність механізму характеристик
 • Добавлено можливості виплат під звіт списком
 • Реалізовано можливість облікуа ПДФЛ в авансових звітах
 • Добавлено функціональність резервування відпусток
 • Створено додаткову звітність
 • Модифіковані друковані форми у відповідності до корпоративних стандартів.

З квітня 2012 року систему передано в промислову експлуатацію, завершено перший етап впровадження. В ході реалізації проекту впровадження було автоматизовано 25 робочих місць (що відповідає кількості одночасно працюючих користувачів).
В роботі готової облікової системи задіяні наступні підсистеми програми «Управління Виробничим Підприємством»:

 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Розрахунок зарплати
 • Управління персоналом
 • Управління грошовими засобами
 • Управління відносинами з клієнтами (CRM)
 • Управління відносинами з постачальниками
 • Управління замовленнями покупців
 • Управління замовленнями у виробництві
 • Управління закупівлями
 • Управління запасами
 • Управління виробництвом
 • Розрахунок собівартості продукції
 • Управління продажами.

На поточний момент спеціалісти компанії «Інтегра» здійснюють абонентський супровід, здійснюється підтримка в рамках платної передплати на інформаційно-технологічний супровід (ІТС).

В планах на майбутнє подальший розвиток функціональності системи: реалізація єдиної корпоративної звітності згідно стандартам МСФЗ, впровадження підсистем планувания и бюджетирования.