Автоматизація обліку виробництва пластикових виробів на базі «Управління Виробничим Підприємством»

Дата публикации: 02-08-2011

Компанія “Алеана” — відомий виробник пластикових виробів. Проект автоматизації обліку було реалізовано на основі програми “Управління Виробничим Підприємством”.

В ході проекту, були автоматизовані наступні облікові ділянки:

 • бухгалтерський облік;
 • податковий облік;
 • оперативний облік;
 • складський облік;
 • кадровий облік;
 • розрахунок заробітної плати;
 • планування;
 • управлінський облік;
 • управління виробництвом.

Особливості проекту:

 • В ході проекту були доопрацьовані схеми бухгалтерського і податового обліку.
 • Ділянка управління продажами була адаптована під специфіку роботи відділу продажів клієнта.
 • Була перероблена ділянка управління обладнанням, з урахуванням розподілу нарахованної амортизації.
 • Для урахування специфіки нарахування заробітної плати, були виконані зміни в підсистемі розрахунків з персоналом.
 • Було додано табельний облік і механізм нарахування заробітної плати від випуску готової продукції.
 • Адаптовано стандартний механізм ордерного обліку.
 • Доопрацьовані типові документи виробничого обліку з урахуванням специфіки підприємства.
 • Реализовані додаткові схеми розподілу витрат на готову продукцію.
 • На ділянці «Кадри організацій» були адаптовані окремі друковані форми документів і звітів, а також добавлені нові реквізити в довідниках і регістрах.
 • В підсистемі «Планування» добавлені нові звіти.
 • Реалізовано експорт інформації в базу даних АСУТП.
 • Створено ряд звітних форм для візуалізації інформації, що міститься в базі даних АСУТП.
 • Налаштована розподілена інформаційна база, даних в якій реалізовано облік витрат віддалених підрозділів.
 • В поточний момент активно впроваджується підсистема «Бюджетування».

Параметри проекту:

 • Варіант роботи: клієнт-сервер.
 • Кількість інформаційних баз «1С:Підприємство 8»:  1.
 • Кількість довідників: 132.
 • Кількість видів документів: 138.
 • Кількість документів, що вводяться в день: 500.
 • Середня кількість строчок в одному документі: 23.
 • Об’єм інформаційної бази на момент складання звіту: 15Гб.
 • Загальна кількість автоматизованих робочих місць: 60.
 • Середня кількість одночасних підключень до бази: 50.