Підсистема обліку діяльності фондів фінансування будівництва (ФФБ)

Дата публикации: 22-06-2018

Contents

Облік діяльності фондів фінансування будівництва (ФФБ)

Даний програмний продукт призначається для автоматизації облікових задач характерних для  Фондів Фінансування Будівництва.  Підсистема ФФБ не являється самостійним програмним продуктом – вона підключається до конфігурації «Бухгалтерія 8».

Функціонал підсистеми

Розглянемо основні функціональні елементи програмного продукту.

Введення інформації про площу об`єктів інвестування.

Ця функція реалізована за допомогою документу «Встановлення площі об`єктів інвестування ФФБ».

Встановлення цін за 1 кв. метр площі об`єктів інвестування

Ця функція реалізується за допомогою документу «Встановлення цін ФФБ».

Укладання договорів з довірителями.

При укладанні договору з довірителем в системі оформлюється «Картка договору» (довідник «Договору з довірителями ФФБ»). Новостворений договір буде використовуватися для обліку взаєморозрахунків довірителя з ФФБ. В системі розроблені наступні специфічні друковані форми:

 • Договір (друкується згідно шаблону з наповненням даними довірителя).
 • Повідомлення (заявка на внесення готівки).
 • Графік платежів.
 • Друк на конверті.
 • Анкета №3 (фін.моніторинг).

Платежі по банку ФФБ

Всі види банківських операцій по ФФБ вводяться за допомогою багатофункціонального документу «Платіж ФФБ». При цьому в документі необхідно вибрати певний вид операції, а саме:

 • Оплата довірителю.
 • Перерахування довірених коштів забудовнику.
 • Повернення грошей довірителю у випадку відмови від участі у ФФБ.
 • Перерахування утриманого ПДФО у випадку відмови від участі у ФФБ.
 • Повернення коштів від забудовника при відмові довірителя від участі в ФФБ.

Платежі по банку «Управителя»

Для банківських операцій по розрахунковому рахунку  «Управителя» треба використовуються типові документи «Платіжне доручення вхідне» і «Платіжне доручення вихідне».

Оформлення послуг які «Управитель» надає «Довірителю»

Для оформлення застосовується типовий документ «Реалізація товарів і послуг».

Виписка свідоцтв

При виборі у новому документі договору з довірителем автоматично заповнюються всі необходні реквізити:

 • загальна площа об`єкту інвестування;
 • закріплена площа і вартість закріпленої площі.

Також для фіксації факту видачі  в системі документу встановлюється статус «Виписано».

Передбачена можливість друку свідоцтва і конверту.

Заявка на перерахування коштів від забудовників.

Перерахування коштів забудовнику

Відображується в системі за допомогою документу «Платіж ФФБ» з видом операції = «перерахування забудовнику».

Закріплення площі об`єкту по оплаті, що була раніше внесена довірителем (аванс).

Якщо в момент надходження оплати від довірителя було виконано закріплення площи не на всю сумму, то по залишку авансу можна пізніше провести дозакріплення площі.

Таке дозакріплення виконується за допомогою документу «Закріплення площі».

Оформлення відмови від участі у ФФБ

Для оформлення відмови призначається документ «Відмова від участі у ФФБ».

Розрахунок штрафних санкцій

Розрахунок  штрафних санкцій в системі виконується за допомогою документу «Штрафні санкції ФФБ».

Фіксування в системі договору уступки майнових прав

Спеціальний документ фіксує факт повного закріплення об`єкту інвестування за довірителем.

Зміна об`єкту інвестування довірителем

Фіксування факту зміни одного об`єкту інвестування на інший для одного і того же довірителя, здійснюється в системі окремим документом.

Зразки екранних форм підсистеми

Список документів в Підсистемі обліку діяльності фондів фінансування будівництваа (ФФБ)

Список документів в Підсистемі обліку діятльності фондів фінансування будівництваа (ФФБ)

Довідники в підсистемі обліку діяльності Фондів Фінансування Будівництва

Довідники в підсистемі обліку діяльності Фондів Фінансування Будівництва

Звітність підсистеми

В системі розроблені ряд важливих спеціальних звітів, а саме:

Залишки коштів інвестування ФФБ

Залишки коштів інвестування ФФБ

За допомогою цього звіту можна отримати інформацію про залишки коштів інвестування (що вносяться довірителями) в наступних розрізах:

 • По ФФБ.
 • По договору з довірителем.
 • По сумі для перерахування забудовнику (сума без резерву і сума резерва).

Відомість руху коштів інвестування ФФБ

Відомість руху коштів інвестування ФФБ

За допомогою цього звіту можна отримати інформацію про залишки і обороти коштів інвестування  (які вносяться довірителями) за вибраний період, в наступних  розрізах:

 • По ФФБ.
 • По договору з довірителем.
 • По сумі для перерахування забудовнику (сума без резерву і сума резерва).

Відомість обсягів заказів на будівництво

Відомість обсягів заказів на будівництво

В програмі є можливість згенерувати звіт за довільний період по вибраному ФФБ.

Звіт по оплатам довірителей

Даний звіт дозволяє отримати інформацію про суми які внесені довірителем коштів в ФФБ, про розмір закріпленої площі, і про залишок авансу по кожному договору з окремим ФФБ. Є можливість росшифрування внесених коштів інвестування до документів, які згенерували рух.

Прогноз оплат довірителей

Звіт можна сформулювати в двух режимах:

  • Виключно по графіку майбутніх платежів.
  • По графіку майбутніх платежів з обліком заборгованостей і авансів на початок періоду звіту.
  • Цей звіт дозволяє отримати інформацію про передбачені суми внесення довірителями коштів у ФФБ, згідно графіку платежів, по кожному договору, по обраному ФФБ, за довільний період.

Заборгованість довірителей на дату

  • Звіт дозволяє отримати інформацію про договори, по яким є заборгованість по закріпленній площі на дату звіту. Інформація в звіті виводиться в розрізі ФФБ і договорів. Також звіт надає додаткову інформацію:

   • П.І.Б. довірителя.
   • Об`єкт будівництва.
   • Об`єкт інвестування.

Звіт по графіку платежів по обраному договору.

  • Цей звіт дозволяє отримати інформацію про динаміку платежів довірителя по графіку платежів. По кожній даті графіку виводиться інформація про заплановану площу для закріплення, про фактично закріплену площу і про заборгованості.

Звіт по договорам з довірителями.

Звіт дозволяє отримати інформацію про договори з вибраним ФФБ на дату звіту про наступні показникі:

 • Загальна кількість оформлених договорів.
 • Кількість діючих договорів по яким є заборгованість.
 • Кількість закритих договорів в розрізі причин закриття (за ініциативою «Довірителя», за інициативою «Управителя» тощо.).

Інформація виводиться у розрізах:

   • Юр. особи.
   • Фіз. особи.

Відомість по договорам з довірителями за вибраний період.

Звіт дозволяє отримати інформацію про наступні показники:

 • Про кількість діючих договорів обраного ФФБ на початок і конець періоду звіту.
 • Про кількість закритих договорів, що додаються по обраному ФФБ за період звіту.
 • Про орієнтовну вартість об`єктів інвестування по договорам що додаються з вибраним ФФС за період звіту.

Інформація відображується в розрізі:

 • Юр. особи.
 • Фіз. особи.

Причини закриття договорів

Звіт дозволяє проводити аналіз причин закриття договорів в наступних розрізах:

 • ФФБ.
 • Причина закриття.

Структура витрат забудовника

Звіт дозволяеє проводити аналіз витрат забудовників в таких розрізах:

 • ФФБ
 • Забудовник
 • Вид витрат
 • Договір з довірителем

Перелік звітів в інтерфейсі підсистеми: Перелік звітів в інтерфейсі підсистеми:

Вартість підсистеми

Вартість підсистеми складає 32000 грн. (в ціну включена поставка програма «Бухгалтерія 8»). За додатковою інофрмацією звертайтесь в відділ продажів: